"PREZAN" Album Lyrics

ZANMI LEKER

ZANMI LEKER 

Ler lemonn i push nou down 
Toultan la around akoz nou family 
Plis ki en friend, nu family, yeah 
Ler lemonn i push nou down 
Toultan la around akoz nou family 
Plis ki en ser, nu family, yeah 

VERSE 1 
Dan nenport kalite weather 
Ou prezan pou kouver mon parey en saviour 
Dan bann moman mon bezwen ou 
Ou prezan 
Oun arive pou apiye ,pou lev mwan 
Ou defann kan larestan yape hate us 
Kit zalouzi ek bad mind pou haters 
Fer nou pli solid dan plas pez nou 
Nou pli close ki zanmi,nou pli real ki en crew 

Eyah eyah eh 
Lev ou lanmen dan lezer pou ou real top a top 
Eyah eyah eh 
Dir li ki i en real friend , real friend 

CHORUS 
Through ups and downs noun fight 
Wi nou de zanmi leker nou (true that) 
Noun stick around trouble times 
Wi nou de zanmi leker nou (ey) 
Les haters bad minds 
Wi nou de zanmi leker nou (true dat) 
Lanmen anler tou bann zwer ser 
Wi nou bann zwer leker 

Ler lemonn i push nou down 
Toultan la around akoz nou family 
Plis ki en friend nou family (yeah) 
Ler lemonn i push nou down 
Toultan la around akoz nou family 
Plis ki en friend nou family (yeah) 

 

VERSE 2  
Mon pa per avek ou mon kapab face sa lemonn antye eyy eyy  
Nou relasyon antre nou de i serye  
Pou kanmarad na degize vin gerye (na degize vin gerye ,yeah)  
Mon pa per ,avek ou mon kapab face sa lemonn antye (ehh yeahh)  

Mon pa per avek ou mon kapab face sa lemonn antye ,yeyyy  
Ooh woh,eyy yeah  
Nou relasyon antre nou de i serye   
Pou kanmarad na degize vin gerye  
Na degize vin gerye  
Mmmmmm  

CHORUS  
Through ups and downs noun fight  
Wi nou de zanmi leker nou  
Noun stick around trouble times  
Wi nou de zanmi leker  
Les haters,bad minds  
Wi nou de zanmi leker nou  
Lanmen anler tou bann zwer ser  
Wi nou bann zwer leker (x2)  
   
Ler lemonn i push nou down  
Toultan la around akoz nou family  
Plis ki en friend nou family,yeahh  
Ler lemonn i push nou down  
Toultan la around akoz nou family  
Plis ki en friend nou family,yeah  
MIA

"PREZAN" ALBUM LYRICS

PRAN KA

PRAN KA

O wi zis pran ka avek mon leker 
Mon pa kwar si i pou kapab tenir ankor 
O wi zis pran ka avek mon leker 
Mon pa kwar si i pou kapab tenir ankor 

VERSE 1 
Tou lepase reste laba menm 
Laba kot mon sorti 
Kot leker blese 
Monn vin de nouvo 
Pou en lot konmansman 
Me mon pe fer atansyon 
Akoz tou nouvo tou bo 
Mon pa pe kwar zis ou parol 
Mon bezwen war ou aksyon 
Mon pa pe kapab tenir en lot leker blese 
Wi promet mon 

CHORUS 
Ki ou pou zis pran ka avek mon leker 
Mon pa kwar si i pou kapab tenir ankor 
O wi zis pran ka avek mon leker 
Mon pa kwar si i pou kapab tenir ankor 

CHORUS 
O wi zis pa vin zwe ek mon leker 
Mon pa kwar i pou kapab tenir ankor 
O wi zis pa vin bles mon leker 
Ou pa war i pa kapab tenir ankor 

 

VERSE 2  
Tou sa zistwar monn tande   
Promes tou sord kalite  
Sanse ti pou fer mon ere  
Monn zis war mon malere  
Tou sa martir monn pase  
Tou sa in zis en kosmar  
Ed mon pou obliye  
Viv dan lepse pa fer sans  
La mon pe get le fitir  
Ek ou mon le fer lavenir  
Donn lanmour ankor en sans  
Mon le fer ou konfyans  
Vre oun annan pasyans  
Me zis reasir mon  

CHORUS x2  
Ki ou pou zis pran ka avek mon leker  
Mon pa kwar si i pou kapab tenir ankor  
O wi zis pran ka avek mon leker  
Mon pa kwar si i pou kapab tenir ankor

EKOUT ZANFAN PLI SOUVAN

EKOUT ZANFAN PLI SOUVAN 

VERSE 1 
Me pourtan Tanzantan i arive nou osi paran 
Nou pa fer bon zanfan e pa fer osi bon paran 
Nou bliye pou ekoute, nou bliye ki zanfan i dir 
Souvann fwa nou pa la avek zot dan nou santiman 
Me pourtan tanzantan nou osi rode ki pou fer 
Malgre tou nou konsern, nou osi fer bokou ere 

CHORUS 
Ekout, ekout lavwa bann zanfan 
Ekout, ekout zanfan pli souvan 
Ekout, ekout lavwa bann zanfan 
Ekout, ekout zanfan pli souvan 

VERSE 2 
Ekout bann zafan plis se ekout zot memwar inosan 
Ler zot ti zanfan 
Ekout bann zanfan. fer tapaz 
Se senpleman ekout, zot prop lavwa 
Ler zot ti zanfan 

 

CHORUS  
Ekout, ekout lavwa bann zanfan  
Ekout, ekout zanfan pli souvan  
Ekout, ekout lavwa bann zanfan  
Ekout, ekout zanfan pli souvan  

VERSE 3  
Ekout bann zafan plis se ekout nou memwar inosan  
Ler nou ti zanfan  
Ekout bann zanfan. fer tapaz  
Se senpleman ekout, nou prop lavwa  
Ler nou ti zanfan  

CHORUS  
Ekout, ekout lavwa bann zanfan  
Ekout, ekout zanfan pli souvan  
Ekout, ekout lavwa bann zanfan  
Ekout, ekout zanfan pli souvan

GARD OU SILANS

GARD OU SILANS 

VERSE 1 
Ou pe dir mon ou kontan mon 
Ou pe dir mon ou fou pou mwan 
Ou anvi anmenn lesyel pou mwan 
Tou sort kalite promes 
Pre en dizenn fwa oun telefonn mwan 
En santenn mesaz oun tex mwan 
Pe sey tou pou anmyel mon 
Me mon pa pe anval tou sa ,Akoz 

I pa fer premye fwa 
Ki mon tann tou sa bann zoli parol 
Pou mwan i nepli fer sans 
Koze san war aksyon 
 

CHORUS  
Zis gard ou silans  
Les ou aksyon  
Gid mwan   
Si vre ou senser mon pou la  
Zis letan ki pou devwal tou  
Zis gard ou silans  
Les ou aksyon  
Gid mwan   
Si vre ou senser mon pou la  
Zis letan ki pou devwal tou  
Ooooooh  

Trenn mwan , profon   
Ou ki konnen   
Ou ki konnen   
Akoz si vre ou kontan mwan   
Si vre ou fou pou mon   
Plito ou montre mwan   
Plito ou fer aksyon   
Akoz i pa fer premye fwa   
Ki mon tann tou sa bann zoli parol   
Pou mon i nepli fer sans   
Koze san war aksyon ,shhhhhh   

CHORUS

OU SANSON

OU SANSON 

I difisil pou mon esey sante 
Kimannyer mon santi mon la 
Mon pa tro konnen mannyer mon pou ekrir 
Ni menm dekrir mon lemosyon 
Petet ou aksyon non petet ou fason 
Ouswa ou lapros kin kre sa lantasman 
Ler zot pou kestyonn kote noun konmanse 
Sa i nou listwar zanmen mon pou bliye 

Non mon pa pou bliye me toultan monn konnen 
Ki depi premye fwa monn vwar ou mon leker i pou ou 

CHORUS 

Pli gran desizyon mon lavi  
Pli gro wi ki monn deza dir 
Ou sa pli zoli liv ki monn lir 
Ou sa bizou pli presye pou mon 
Depi la ziska mon nepli 
Ma fer tou pou nou reisir 
Mo pa ase pou dekrir toudmenm cheri 
Mon kontan ou 

 

VERSE 2  

Sa sir lanmour ki la dan nou ledwa   
Mon pou respe ziska nou aret viv  
Sa fri lavi ki nou raporte  
I signifye lafors nou leker  
Menm si en zour mon al lot kote  
Kot nou lanmour pa arive  
Mon pou laba mon pou espere  
Ziska nou leker i a kapab reini.  

CHORUS x2 

Pli gran desizyon mon lavi   
Pli gro wi ki monn deza dir  
Ou sa pli zoli liv ki monn lir  
Ou sa bizou pli presye pou mon  
Depi la ziska mon nepli  
Ma fer tou pou nou reisir  
Mo pa ase pou dekrir toudmenm cheri  
Mon kontan ou

PLI BRAV PREZAN

PLI BRAV PREZAN 
INTRO 
Deryer mon ledo ti annan en lot ki ou ti pe kontan 
Monn dekouver tou initil pler ek mon prezan 

VERSE 1 
De nou i kapab zwe sa zwe 
Petet ou pa tin realize 
Ki annan kouto ki koup de kote 
Ou pa tin realize 
Ki dan plas mon reste la konmsi lesklav larm ek regre 
Mon fer semen nouvo 
Monn fer ekspre pou fer revanz lo ou 
Me mon pa tin plan pou tonm anmoure 
Ler douler in vir lo ou pa rod refiz kot mon 

CHORUS 
Deryer ou ledo i annan en lot ki mon pe kontan 
Mon tin per pou mon dir ou me la monn pli brav prezan 
Akoz Deryer mon ledo ti annan en lot ki ou ti pe kontan 
Me monn dekouver tou initil pler ek mon prezan 

VERSE 2  
Pa bezwen ou pran lakoler  
Pa lev ou lavwa  
Pa lot fwa son loder lesans ki tin tase lo ou kol semiz  
Pa kwar ou ki annan rezon mon napa tor sakenn son sezon  
Ou ti anvi teste mon la oun kanmi  
Monn pran lafors apre nofraz dan letan zekler avek loraz  
Monn trouv mon lestoman  
Monn plis ki pare pou les ou ale  
Mon pa pou zanmen fors ou pou reste  
La douler in vir lo ou ou le rod refiz kot mon  

REPEAT CHORUS  

BRIDGE  
Malgre leker bles ek letan gaspiye  
I fer plis sans pou zis bliye  
Pa tou keksoz ki mars pou touzour   
Demen i en nouvo zour  
Mon konmans pakte touzour   
An rout pou en lot lakour  

CHORUS

KIT GATO

KIT GATO 

All ma ladies where you at (na na…) 
Show them we wont be played (na na…) 

VERSE 1 
Ou rapel nenport kwa mon ti a fer pou ou wi 
fer ou tous lesyel,vwar liniver tou wi 
Kit mon lo mitan,kit mon top part pou li 
Kit mon sexy body,sexy,sexy 
Tyannan tou rezon pou ou happy men 
Tyannan tou rezon pou ou en happy men 
Ou pan kapa cool ek zis enn 
Be oun plifere pou kit gato pou al manz lakrenm 

Pre Chorus 
YE YE YE YEY….. 
Ou ti byen dan mon lebra mon ou larenn ,ou mon lerwa 
YE ye ye yey…. 
Oun kit mon pou en lot prezan ou le bav lo sa ki ou napa 
Ye ye ye yey… 
monn  vin la pou have fun turn around troun kot li 
Ye ye ye yey… 
La monn pli brav prezan mon pa per pou dir 
Ou avek ou nouvo girlfriend cant touch this 

Eh eh eh……. 
Al kot ou nouvo girlfriend 
Eh eh eh….ou avek ou nouvo girlfriend

Can't touch this

VERSE 2 
At this time oh ,son lemonn i anba lao 
Mon pe dans slow ,low 
Keeping it hot dj kit sa flow 
Yape mor lo mwan,Oh 
Mon pa pe fatig mon ek sa nigo 
Ya vin dir mon lets go 
You cant touch this let me go 

 

Pre Chorus 
Ye ye ye yey….  
Ou ti byen dan mon lebra mon ou larenn ,ou mon lerwa  
Ye ye ye yey…  
Oun kit mon pou en lot prezan ou le bav lo sa ki ou napa  
Ye ye ye yey…  
Monn vin la pou have fun turn around troun kot li  
Ye ye ye yey…  
La monn pli brav prezan mon pa per pou dir  
Ou avek ou nouvo girlfriend cant touch this  

Ehh Eh eh…..Al kot ou nouvo girlfriend  
Eh eh eh eh..Ou avek ou nouvo girlfriend(cant touch this)  

Ye ye ye yey……  

VERSE 3  
Ye ye ye yey..  
Ou ti kwar ou en tough guy ,ou ti bay la oun tonm ba  
Ye ye ye ye yey…  
Ou bann fake apologies pa pe marse bougla  
Ye ye ye yey…  
Pa anbaras ou lekor dan lafoul plito ou fonn la  
Ye ye ye yey…  
Mon nepli naiv ,i dont give a damn  
Ou avek ou nouvo girlfiend cant touch this  

Ehh eh eh eh….Al kot ou nouvo girlfriend  
Ehh eh eh eh….Ou avek ou nouvo girlfriend(cant touch this)  

Ehh eh eh…Al kot ou nouvo girlfriend..  
ehhehh…ou avek ou girlfriend…  

Ehhh….Al kot ou nouvo girlfrined…

EVENTHOUGH

EVENTHOUGH  

VERSE 1 
Eventhough we havent talk for a while 
Just know i still want to 
Eventhough we havent smile for  a while 
Just know i still love you (yeah) 
Eventhough we havent kissed for a while 
Just know i still want to 
Eventhough we havent touched for a while 
Just know i still want you 


I know i broke your heart 
You broke my heart 
You’re mending your soul 
Im mending my soul 
Just know i still love you (oooohhh) 
I know i broke your heart 
You broke my heart 
You’re mending your soul 
Im mending my soul 
Just know i still love you ( yeah) 

 

Eventhough we havent talked for a while   
Just know i still want to   
Eventhough we havent smile for a while   
Just know i still love you (ooooohh)   

 

Eventhough we havent kissed for a while     
Just know i still want to (ooooohh)    
Eventhough we havent touched for a while    
Just know i still want you

You know you broke my heart  
I  broke your heart  
Im mending my soul  
You’re mending your soul  
Eventhough i still love you  
You know you broke my heart  
I broke your heart  
Im mending my soul  
You’re mending your soul  
Eventhough i still love you  

You know i got you got you girl  
You know i got you boy  

SOLO  

I got you,got you ,got you girl  
Got you, got you,got you boy  

BRIDGE  

You know i can feel you deep within my soul  
Girl i know  
If you feel me deep within your soul  
Let me know  Let me know

OU DESERVE

OU DESERVE 

Kont lo mwan ,kont lo mwan 
Mia avek Jahkim 
The Relation sound 
Kont lo mwan 

VERSE 1 
Ou sa enn, Kin tonbe leve pou mon 
Ou sa enn, Kin sakrifye tou pou mon 
Oun fer mon grandi, E vin sa ki mon ete 
Vreman mon fyer pou annan  ou 
In annan letan kot monn war ou dekouraze 
E menm plere, Ou pan zanmen abandonnen 
Oun kit ou head up high, Pou donn nou nou dignite 
Zis anvi remersye ou pou tou 
Mersi bokou 

CHORUS 
Ou deserve lesyel ou deserve paradi 
Sa mo pli gran ki gran valer dan mon lavi 
Ou lanmour pan zanmen fail 
San ou mon santi mon feb 
Pou mon ,pou mon  
Ou pli enportan 

 
Anytime wi anyday 
Byensir ou pou kapa kont lo mon 
Anytime wi anyday 
Byensir ou kapa kont lo mon 

Kont lo mon parey pilot pe anmenn avyon 
Kont lo mon dan nenport sitiasyon 
Anytime wi anyday 
Byensir ou pou kapa kont lo mon 

 

 

VERSE 2  
Mon pa en zonm ki parfe antyerman(Antyerman)  
Mon pa pou zanmen fer ou sagren parey lanterman (lanterman)  
Tou keksoz i dwat byen oklerman (oklerman)  
Napa nanryen ki pou anpes mon kontan ou antyerman  
Ou ki mon partner in crime  
Zis parey bony and clide  
Konmdi Rihanna nou pe ride in a brand new life  
I got your back dan difikilte mon pou la by your side  
Mon le apiy ou zis parey ou apiy mon side to side  

Repeat CHORUS  


Anytime wi anyday  
Byensir ou pou kapa kont lo mon  
Anytime wi anyday  
Byensir ou pou kapa kont lo mon  

VERSE 2  
In annan mon larm ki zis ou lanmour ki konpran  
Dan mon silans, zis ou leker ki tande  
Menm letan, monn bles ou leker  
Oun toultan ofer mon lanmour   
Oun donn mon kouraz  
Pou mon kapa mars mon tousel  
Ler sa lemonn, i vir son ledo lo mwan  
Tenir mon dignite  
Sa ki oun montre mon  

Zis anvi remersye ou pou tou  
Mersi bokou  

Repeat CHORUS  

Anytime wi anyday  
Byensir ou pou kapab kont lo mon  
Anytime wi anyday  
Byensir ou pou kapab kont lo mon(x4) 

OU MON

OU MON 

INTRO 
Zis get mon ou 
Pou leternite 
Zis get mon ou 
Ziska soley i aret leve 

VERSE 1 
Menm si parfwa lavi i vin difisil 
Mon la pou tenir menm lo en bout difil 
Pa kwar monn obliye manyer ou ti fer feel 
Manyer ou ti rock a dil,bliye pa fasil 
Nou konnen ki personn pa parfe 
Me promes noun fer pa pe kase 
Nou ti konnen pou annan moman nou pou tonbe 
Me na tenir kanmarad leve marse 
Tou problenm i annan en solisyon 
Nwanalize sa war son gerizon 
O profon mon santiman i ankor parey 
Napa en lot ki mon le apard ou 
Fodre pa zanmen obliy nou bann ve 
E a sak fwa ki ou perdi ou semen 

CHORUS 
Zis get mon ou 
Pou leternite 
Zis get mon ou 
Ziska soley i aret leve 
Zis get mon ou 
Pou leternite 
Mwan, ou 
Ziska letan i aret marse 


 

VERSE 2  
Annou pran letan retourn o komansman  
Tou nou plan ,nou sweet talk,nou lavantir  
Ti napa okenn text ni whatsapp  
Zis dan let nou ti dir tou nou lemosyon  
Tou sa bann bon mosyon ek ou aksyon   
Mon leker ti fonn nek mon tyape blush  
Zis mon mazinen la i donn mon frison  
E mon konnen pou ou osi pa en leksepsyon  
Menm zot vin dir mon tou ou defo  
Mon zis riy zot sa pa en fardo  
Akoz byen lontan mon konn tousala  
Ou bann enperfeksyon fer mon kontan ou plis  
Fodre pa zanmen obliy nou bann ve  
E a sak fwa ki ou perdi ou semen  

CHORUS  
Zis get mon ou  
Pou leternite  
Zis get mon ou  
Ziska soley i aret leve  
Zis get mon ou  
Pou leternite  
Mwan,ou  
Ziska letan i aret  marse  

BRIDGE  
Dan nenport kwa ki arive  
Mon pou kontan ou pou touzour  
Ma fer tou sa ki posib  
Ki nou relasyon a dire  

Repeat CHORUS 

LES BATO MARSE

LES BATO MARSE 

VERSE 1 
Oun fer vin lesklav ou larogansite 
Mon souriye letan mon sipoze plere 
Monn envestir tou mon letan  
Pou fer nou lanmour marse  
I rann mon sagren ler mon mazin  
Tou sa letan monn gaspiye 
Tou sa sans loportinite 
Prezan akoz ou menm monn refize 

CHORUS 
Les bato marse 
Ek ou mon nepli enterese 
Paret ou pa anvi arete sa ki oun konmanse 
Wi monn trouve ki ou napa regre 
Me fer atansyon demen kapa sanz kote 
Martir ki oun fer mon  
Lo ou menm pou refoule 
Konbyen letan monn siporte 

VERSE 2 
Monn met ou anler me oun fwet mon ater 
Malgre tou sa douler nanryen mon pan kapa fer 
Ki leker ou annan 
Mon pa ganny en konpran mannyer ou fer 
Oun detrir tou mon lemosyon 
Ek mon konfyans mon santiman 
Mon priy bondye pou delivrans 
Ou pinisyon pa mon ki deside 

 

CHORUS  
Les bato marse  
Ek ou mon nepli enterese  
Paret ou pa anvi arete sa ki oun konmanse  
Wi monn trouve ki ou napa regre  
Me fer atansyon demen kapa sanz kote  
Martir ki oun fer mon   
Lo ou menm pou refoule  
Konbyen letan monn siporte  

SOLO  

VERSE 1  
Oun fer vin lesklav ou larogansite  
Mon souriye letan mon sipoze plere  
Monn envstir tou mon letan   
Pou fer nou lanmour marse   
I rann mon sagren ler mon mazin   
Tou sa letan monn gaspiye  
Tou sa sans loportinite  
Prezan akoz ou menm monn refize  

Repeat CHORUS x2